صنعت آهن اسفنجی

ارزش بازار شرکت های گروه آهن اسفنجی

اطلاعات شرکت های گروه آهن اسفنجی

نماد ارزش بازار (میلیاردتومان) تعداد سهام (میلیون سهم) قیمت (تومان) تاریخ قیمت
فسبزوار فسبزوار 16,024 4,000 4,006 1403-04-04
فغدیر فغدیر 27,685 35,000 791 1403-04-04
دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام