بورس بیمه ایران

بورس بیمه ایران

بورس بیمه ایران
group image
تحلیلگر: بورس بیمه ایران
06/10/1402

بولتن تحلیلِ شرکت گسترش سوخت سبز زاگرس با نماد #شگستر

🔹در ابتدا به کلیات شرکت، فرآیند تولید و روش‌های افزایش اکتان بنزین و مقایسه با محصول تولیدی شرکت (اتانول سوختی) می‌پردازیم.

🔹در ادامه بازار جهانی ذرت دامی، نرخ‌ها، حجم واردات آن که خوراک اصلی شرکت است را بررسی کرده و به محصولات شرکت که اتانول سوختی و کنجاله ذرت هستند، پرداخته شده است.

🔹در انتها مفروضات و سود و زیان برآوردی شرکت تا سال 1407 مورد بررسی قرار گرفته است.


group image
تحلیلگر: بورس بیمه ایران
07/09/1402

بولتن صنعت پخش دارو

🔹در ابتدا درباره زنجیره صنعت توزیع دارو، نحوه قیمت‌گذاری، شرایط و ضوابط مصوب سازمان، تاثیر چالش‌ها و ریسک‌های پیش رو بر روی حاشیه سود این صنعت صحبت خواهیم کرد.

🔹در ادامه به بررسی سهم از بازار شرکت‌های توزیع‌کننده، معرفی و تحلیل چهار شرکت بزرگ توزیع‌کننده که عمده‌ی سبد آن‌ها محصولات دارویی هستند، خواهیم پرداخت.

🔹در انتها نیز نمادهای #پخش، #دتوزیع، #هجرت و #درازی را بررسی کرده و برآورد سود کارشناسی سال 1402 و 1403 را خواهیم داشت.


group image
تحلیلگر: بورس بیمه ایران
07/09/1402

بولتن صنعت پخش دارو

🔹در ابتدا درباره زنجیره صنعت توزیع دارو، نحوه قیمت‌گذاری، شرایط و ضوابط مصوب سازمان، تاثیر چالش‌ها و ریسک‌های پیش رو بر روی حاشیه سود این صنعت صحبت خواهیم کرد.

🔹در ادامه به بررسی سهم از بازار شرکت‌های توزیع‌کننده، معرفی و تحلیل چهار شرکت بزرگ توزیع‌کننده که عمده‌ی سبد آن‌ها محصولات دارویی هستند، خواهیم پرداخت.

🔹در انتها نیز نمادهای #پخش، #دتوزیع، #هجرت و #درازی را بررسی کرده و برآورد سود کارشناسی سال 1402 و 1403 را خواهیم داشت.


group image
تحلیلگر: بورس بیمه ایران
07/09/1402

بولتن صنعت پخش دارو

🔹در ابتدا درباره زنجیره صنعت توزیع دارو، نحوه قیمت‌گذاری، شرایط و ضوابط مصوب سازمان، تاثیر چالش‌ها و ریسک‌های پیش رو بر روی حاشیه سود این صنعت صحبت خواهیم کرد.

🔹در ادامه به بررسی سهم از بازار شرکت‌های توزیع‌کننده، معرفی و تحلیل چهار شرکت بزرگ توزیع‌کننده که عمده‌ی سبد آن‌ها محصولات دارویی هستند، خواهیم پرداخت.

🔹در انتها نیز نمادهای #پخش، #دتوزیع، #هجرت و #درازی را بررسی کرده و برآورد سود کارشناسی سال 1402 و 1403 را خواهیم داشت.


group image
تحلیلگر: بورس بیمه ایران
07/09/1402

بولتن صنعت پخش دارو

🔹در ابتدا درباره زنجیره صنعت توزیع دارو، نحوه قیمت‌گذاری، شرایط و ضوابط مصوب سازمان، تاثیر چالش‌ها و ریسک‌های پیش رو بر روی حاشیه سود این صنعت صحبت خواهیم کرد.

🔹در ادامه به بررسی سهم از بازار شرکت‌های توزیع‌کننده، معرفی و تحلیل چهار شرکت بزرگ توزیع‌کننده که عمده‌ی سبد آن‌ها محصولات دارویی هستند، خواهیم پرداخت.

🔹در انتها نیز نمادهای #پخش، #دتوزیع، #هجرت و #درازی را بررسی کرده و برآورد سود کارشناسی سال 1402 و 1403 را خواهیم داشت.


group image
تحلیلگر: بورس بیمه ایران
07/09/1402

بولتن صنعت پخش دارو

🔹در ابتدا درباره زنجیره صنعت توزیع دارو، نحوه قیمت‌گذاری، شرایط و ضوابط مصوب سازمان، تاثیر چالش‌ها و ریسک‌های پیش رو بر روی حاشیه سود این صنعت صحبت خواهیم کرد.

🔹در ادامه به بررسی سهم از بازار شرکت‌های توزیع‌کننده، معرفی و تحلیل چهار شرکت بزرگ توزیع‌کننده که عمده‌ی سبد آن‌ها محصولات دارویی هستند، خواهیم پرداخت.

🔹در انتها نیز نمادهای #پخش، #دتوزیع، #هجرت و #درازی را بررسی کرده و برآورد سود کارشناسی سال 1402 و 1403 را خواهیم داشت.


group image
تحلیلگر: بورس بیمه ایران
27/07/1402

تحلیل بنیادی و بررسی جامع صنعت پالایش


group image
تحلیلگر: بورس بیمه ایران
27/07/1402

تحلیل بنیادی و بررسی جامع صنعت پالایش


group image
تحلیلگر: بورس بیمه ایران
27/07/1402

تحلیل بنیادی و بررسی جامع صنعت پالایش


group image
تحلیلگر: بورس بیمه ایران
27/07/1402

تحلیل بنیادی و بررسی جامع صنعت پالایش


دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام