گروه مالی کاریزما

گروه مالی کاریزما

گروه مالی کاریزما
group image
تحلیلگر: گروه مالی کاریزما
29/01/1402

انک ملت به عنوان بزرگترین بانک بورسی حدود 15 درصد از میزان نقدینگی کشور را در اختیار داشته و عملیات آن به شدت وضعیت اقتصادی کشور را متاثر می‌کند که سبب می‌شود این بانک زیر ذره بین سیاست‌گذار قرار گیرد. از مهمترین متغییرهای موثر در سودآوری وبملت می‌توان به تسعیر ارز دارایی‌های این بانک اشاره کرد که طبق بررسی‌های صورت گرفته در صورت اعلام نرخ تسعیر 24 هزار تومانی،بانک ملت حدود 19 همت سود تسعیر شناسایی خواهد کرد که به سود و زیان انباشته دوره منتقل خواهد شد. از سوی دیگر در بخش هزینه‌ها، به هزینه اکچوئری این بانک پرداختیم و فرض کردیم کل کسری پرداختی به صندوق بازنشستگی در پایان سال جاری ذخیره گرفته شود و بدین صورت پیش‌بینی حدود 14.7 همت هزینه از این محل برای سال جاری شد. به طور کلی طبق بررسی‌های صورت گرفته بانک ملت در سال جاری توانایی شناسایی 102 تومان سود از محل عملیات و تسعیر ارز را دارا بوده و با توجه به قیمت فعلی، پتانسیل رشد بالایی را دارا است. همچنین به دلیل داغ شدن بحث فروش مازاد دارایی بانک‌ها، احتمالا طی سنوات آتی، گروه بانکی از این محل سودهای بالایی را شناسایی خواهد کرد که همین موضوع سبب استقبال سهامداران از این گروه خواهد گردید.


group image
تحلیلگر: گروه مالی کاریزما
01/11/1401

🔸بررسی وضعیت سودآوری بانک ملت

بانک ملت به عنوان بزرگترین بانک بورسی، حدود 15 درصد از میزان نقدینگی کشور را در اختیار داشته و عملیات آن تاثیر زیادی بر وضعیت اقتصادی کشور می‌گذارد. از مهمترین متغییرهای موثر در سودآوری این بانک می‌توان به تسعیر ارز دارایی‌های آن اشاره کرد که طبق بررسی‌های صورت گرفته در صورت اعلام نرخ تسعیر 24 هزار تومانی برای دلار، بانک ملت حدود 19 همت سود تسعیر شناسایی خواهد کرد. از سوی دیگر در بخش هزینه‌ها، کل کسری پرداختی هزینه اکچوئری این بانک به صندوق بازنشستگی برابر رقم 14.7 همت بوده که فرض شد در انتهای سال جاری به طور کامل تسویه شود.

به طور کلی طبق بررسی‌های صورت گرفته بانک ملت در سال جاری توانایی شناسایی حداقل 102 تومان سود از محل عملیات و تسعیر ارز را دارا بوده و با توجه به داغ شدن بحث فروش مازاد دارایی بانک‌ها، پتانسیل رشد خوبی را دارا است.


دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام