سبدگردان اعتبار

سبدگردان اعتبار

سبدگردان اعتبار
group image
تحلیلگر: سبدگردان اعتبار
11/05/1401

فولاد امروز سود ۱۷۰ تومانی تقسیم کرد که خبر بسیار خوبی برای استانیها بود . هنوز سود تقسیمی هلدینگ فارس، مپنا حکشتی جم باقی مانده البته مهمترین آنها هلدینگ خلیج فارس است که اگر تقسیم سود ۷۰ درصدی داشته باشد سود استانیها به ۱۱ تومان می رسد.


دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام