سبدگردان ثنا

سبدگردان ثنا

سبدگردان ثنا
group image
تحلیلگر: سبدگردان ثنا
25/08/1402

تحلیل بنیادی و پیش بینی سود شرکت بین‌المللی توسعه صنایع و معادن غدیر با نماد وکغدیر


group image
تحلیلگر: سبدگردان ثنا
25/08/1402

تحلیل بنیادی و پیش بینی سود شرکت بین‌المللی توسعه صنایع و معادن غدیر با نماد وکغدیر


group image
تحلیلگر: سبدگردان ثنا
25/08/1402

تحلیل بنیادی و پیش بینی سود شرکت بین‌المللی توسعه صنایع و معادن غدیر با نماد وکغدیر


group image
تحلیلگر: سبدگردان ثنا
25/08/1402

تحلیل بنیادی و پیش بینی سود شرکت بین‌المللی توسعه صنایع و معادن غدیر با نماد وکغدیر


group image
تحلیلگر: سبدگردان ثنا
22/08/1402

تحلیل بنیادی و پیش بینی سود شرکت آریان کیمیا تک با نماد کیمیا تک


group image
تحلیلگر: سبدگردان ثنا
15/08/1402

تحلیل بنیادی و پیش بینی سود شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان با نماد فغدیر


group image
تحلیلگر: سبدگردان ثنا
03/07/1402

🔘 تحلیل بنیادی نماد فولاژ

🔺شرکت فولاد آلیاژی ایران


group image
تحلیلگر: سبدگردان ثنا
01/06/1402

🔘 تحلیل بنیادی نماد فسبزوار

🔺شرکت پارس فولاد سبزوار


group image
تحلیلگر: سبدگردان ثنا
19/04/1402

🔘 تحلیل بنیادی نماد غپاک

🔺شرکت لبنیات پاستوریزه پاک


group image
تحلیلگر: سبدگردان ثنا
31/03/1402

🔘 تحلیل بنیادی نماد #ستران


دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام