بانک کارآفرین

بانک کارآفرین

بانک کارآفرین
group image
تحلیلگر: بانک کارآفرین
14/04/1402

🔥بررسی بازارهای جهان و ایران در بولتن فصلی منتهی به خرداد 1402🔥

✳️بررسی بازارهای جهان
✳️اقتصاد جهان و پیش بینی نرخ رشد اقتصادی سال 2023
✳️قیمت کامودیتی ها در بازارهای جهانی
✳️بررسی بازارهای ایران
✳️بازار سرمایه
✳️دلار/سکه/طلا
✳️تورم نقطه به نقطه و سالیانه
✳️بورس کالا
✳️صندوق های سرمایه گذاری
✳️تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی

و تحلیل بنیادی شرکت سیمان غرب


group image
تحلیلگر: بانک کارآفرین
12/06/1401

#بولتن_شماره_10

🔥بولتن هفتگی کارگزاری بانک کارآفرین در هفته منتهی به 9 شهریور ماه 1401🔥

🖋سخن هفته
چهار صنعت بورسی در معرض آسیب جدی

📣در این‌ گزارش :

🔸گزارش وضعیت بازار
🔸شاخص کل
🔸ورود و‌ خروج ‌نقدینگی حقیقی به بازار سرمایه
🔸ارزش معاملات خرد
🔸حجم معاملات به تفکیک صنعت
🔸حق تقدم
🔸بازدهی صنایع
🔸اوراق خزانه اسلامی
🔸نرخ بازار بین بانکی
🔸گزیده اخبار کدال
🔸گزارش عملکرد ماهانه نمادهای #شیراز و #شغدیر
🔸تحلیل تکنیکال نمادهای #ثجوان و #خاور #خکرمان #وخارزم
🔸تحلیلی بنیادی شرکت #خاور

ارائه شده است


group image
تحلیلگر: بانک کارآفرین
29/05/1401

🔥بولتن هفتگی کارگزاری بانک کارآفرین در هفته منتهی به 26 مرداد ماه 1401🔥

📣در این‌ گزارش :

🔸گزارش وضعیت بازار
🔸شاخص کل
🔸ورود و‌ خروج ‌نقدینگی حقیقی به بازار سرمایه
🔸ارزش معاملات خرد
🔸حجم معاملات به تفکیک صنعت
🔸حق تقدم
🔸بازدهی صنایع
🔸اوراق خزانه اسلامی
🔸نرخ بازار بین بانکی
🔸گزیده اخبار کدال
🔸گزارش عملکرد ماهانه نمادهای #خساپا و #ذوب
🔸تحلیل تکنیکال نمادهای #فزر و #فلوله #کیسون
🔸تحلیلی بنیادی شرکت #خزامیا

ارائه شده است.


دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام