سبدگردان کارا

سبدگردان کارا

سبدگردان کارا
group image
تحلیلگر: سبدگردان کارا
25/02/1403

به روز رسانی تحلیل بنیادی کارخانجات قند قزوین (نماد قزوین) بعد از افزایش نرخ شکر به هر کیلو 35 هزار تومان

✅25 اردیبهشت 1403

#قند_قزوین
#تحلیل_بنیادی


group image
تحلیلگر: سبدگردان کارا
07/11/1402

تحلیل بنیادی شرکت پلی پروپیلن جم نماد #جم_پیلن
بهمن ۱۴۰۲


group image
تحلیلگر: سبدگردان کارا
05/10/1402

📊تحلیل بنیادی شرکت پارس فولاد سبزوار (نماد #فسبزوار)


group image
تحلیلگر: سبدگردان کارا
08/09/1402

📊 تحلیل بنیادی کارخانه جات قند قزوین (نماد قزوین)


دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام