عرضه اولیه

عرضه اولیه

عرضه اولیه
group image
تحلیلگر: عرضه اولیه
26/02/1403

🔹 عرضه اولیه سهام شرکت تولیدی صنعتی گوهرفام

🔸نماد: #شفام

🔹 تاریخ عرضه: چهارشنبه 1402/02/26

💰قیمت ارزش‌گذاری: ۷,۷۵۶ ریال

1️⃣مرحله اول (صندوق‌های سرمایه‌گذاری)
🔹عرضه ۵ درصد معادل ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم
🔹حداکثر سهمیه هر کد: ۶۲۵,۰۰۰ سهم


2️⃣مرحله دوم (عموم سرمایه‌گذاران)
🔹عرضه ۱۰ درصد معادل ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم
🔹حداکثر سهمیه هر کد: ۲۰۰ سهم
🔸قیمت عرضه: قیمت کشف شده در مرحله اول


group image
تحلیلگر: عرضه اولیه
25/11/1402

🔴 عرضه اولیه سهام شرکت نشاسته و گلوکز آردینه به روش ترکیبی در نماد معاملاتی #آردینه در بازار دوم فرابورس ایران


✔️ تعداد کل سهام قابل عرضه: 48 میلیون سهم معادل 12 درصد سهام شرکت


1⃣ مرحله اول

🔹 تعداد سهام قابل عرضه به سرمایه‌گذاران واجدشرایط به روش حراج: 16 میلیون سهم معادل 4 درصد

📆 تاریخ عرضه اولیه: چهارشنبه 25 بهمن‌ماه 1402

✔️ قیمت ارزش‌گذاری: 58959 ریال

🔹 حداکثر سهام قابل‌خریداری توسط هر کد معاملاتی: 229 هزار سهم

2⃣ مرحله دوم

🔹 حداقل تعداد سهام قابل عرضه به سایر سرمایه‌گذاران به روش ثابت: 32 میلیون سهم معادل 8 درصد

🔹 حداکثر سهام قابل‌خریداری توسط کد حقیقی و حقوقی: 64 سهم


group image
تحلیلگر: عرضه اولیه
18/11/1402

📣عرضه اولیه سهام شرکت آنتی بیوتیک سازی ایران به روش ترکیبی در نماد معاملاتی #بیوتیک در بازار دوم فرابورس ایران

نماد عرضه اولیه: #بیوتیک

تعداد کل سهام قابل عرضه: 96 میلیون و348 هزار سهم معادل 12 درصد سهام شرکت


📌 مرحله اول
تعداد سهام قابل عرضه به سرمایه‌گذاران واجدشرایط به روش حراج: 32 میلیون و 116 هزار سهم معادل 4 درصد
تاریخ عرضه اولیه: چهارشنبه 18 بهمن‌ماه 1402
قیمت ارزش‌گذاری: 18340 ریال
حداکثر سهام قابل‌خریداری توسط هر کد معاملاتی: 642 هزار و 320 سهم

📌مرحله دوم
حداقل تعداد سهام قابل عرضه به سایر سرمایه‌گذاران به روش ثابت: 64 میلیون و 232 هزار سهم معادل 8 درصد
حداکثر سهام قابل‌خریداری توسط کد حقیقی و حقوقی: 128 سهم


group image
تحلیلگر: عرضه اولیه
10/11/1402

🔴 آگهی عرضه اولیه سهام شرکت پارس فنر به روش ترکیبی در نماد معاملاتی#فنر در بازار دوم فرابورس ایران

🔷نماد: #فنر

🔷 تعداد کل سهام قابل عرضه: 300 میلیون سهم معادل 12 درصد سهام شرکت

🔷تعداد سهام قابل عرضه به سرمایه‌گذاران واجدشرایط به روش حراج: 100‌میلیون سهم معادل 4 درصد

🔷تاریخ عرضه اولیه: سه‌شنبه 10 بهمن‌ماه 1402

🔷قیمت ارزش‌گذاری: 7881 ریال

🔷 حداکثر سهام قابل‌خریداری توسط هر کد معاملاتی: 2 میلیون سهم

🔷حداقل تعداد سهام قابل عرضه به سایر سرمایه‌گذاران به روش ثابت: 200 میلیون سهم معادل 8 درصد

🔷 حداکثر سهام قابل‌خریداری توسط کد حقیقی و حقوقی: 400 سهم


group image
تحلیلگر: عرضه اولیه
11/10/1402

🔴عرضه اولیه سهام شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان در بازار دوم فرابورس ایران

نماد عرضه اولیه: نخریس۱
تعداد کل سهام قابل عرضه: ۳۶،۰۰۰،۰۰۰ سهم

1️⃣ مرحله اول
تعداد سهام قابل عرضه به سرمایه‌گذاران واجدشرایط به روش حراج: ۱۲،۰۰۰،۰۰۰ سهم

تاریخ عرضه اولیه: دوشنبه ۱۱ دی‌ماه ۱۴۰۲
قیمت ارزش‌گذاری: ۶۰،۸۹۳ ریال
حداکثر سهام قابل‌خریداری توسط هر کد معاملاتی: ۲۴۰،۰۰۰ سهم

2️⃣ مرحله دوم
حداقل تعداد سهام قابل عرضه به سایر سرمایه‌گذاران به روش ثابت: ۲۴،۰۰۰،۰۰۰ سهم
حداکثر سهام قابل‌خریداری توسط کد حقیقی و حقوقی: ۳۰ سهم


group image
تحلیلگر: عرضه اولیه
06/10/1402

#عرضه_اولیه

عرضه اولیه نماد #داتام

📆 چهارشنبه  ۱۴۰۲/۱۰/۶

🔸 حداکثر تعداد: ۱۵۰۰ سهم

🔸 حداکثر قیمت: ۱۵۵۰ ریال

🔸حداکثر نقدینگی مورد نیاز: ۲,۳۲۵,۰۰۰ ریال


group image
تحلیلگر: عرضه اولیه
24/08/1402

🔹عرضه اولیه سهام شرکت توسعه معادن کرومیت کاوندگان بنا به روش ترکیبی در نماد معاملاتی #کرومیت


🗓تاریخ عرضه اولیه: چهارشنبه 24 آبان‌ماه 1402

🔹 تعداد کل سهام قابل عرضه: 186 میلیون سهم معادل 12 درصد از کل سهام شرکت

🔹 مشخصات مرحله اول: عرضه به سرمایه‌گذاران واجد شرایط (صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی و مختلط ) به روش حراج

🔹 تعداد سهام قابل عرضه در مرحله اول: 62 میلیون سهم معادل 4 درصد از کل سهام شرکت

🔹حداکثر تعداد سهام قابل خریداری توسط هر کد معاملاتی: 885 هزار سهم

🔹 قیمت ارزش‌گذاری: 6635 ریال

🔹مشخصات مرحله دوم: عرضه به سایر سرمایه‌گذاران به روش قیمت ثابت

🔹حداقل تعداد سهام قابل عرضه: 124 میلیون سهم معادل 8 درصد از کل سهام شرکت

🔹حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی و حقوقی: 248 سهم


group image
تحلیلگر: عرضه اولیه
12/07/1402

🔴 عرضه اولیه سهام شرکت پرتوبار فرابر خلیج‌فارس به روش حراج در نماد معاملاتی #حپرتو

⬅️نام شرکت: پرتوبار فرابر خلیج‌فارس

⬅️نماد: #حپرتو

⬅️تاریخ عرضه اولیه: چهارشنبه 12مهرماه 1402

⬅️تعداد کل سهام قابل عرضه: 180 میلیون سهم معادل 12 درصد از کل سهام شرکت


⬅️حداکثر تعداد سهام قابل خریداری توسط هر کد معاملاتی: 3 میلیون و 600 هزار سهم

⬅️قیمت ارزش‌گذاری: 4605 ریال


group image
تحلیلگر: عرضه اولیه
08/06/1402

#عرضه_اولیه تکاردان
نام شرکت: شرکت تامین سرمایه کاردان
نام نماد: تکاردان
زمان عرضه: چهارشنبه ۸ شهریور ۱۴۰۲
حداکثر سهمیه هر کد حقیقی و حقوقی: ۱۲۰۰

سهم
قیمت مبنا: ۶۴۴۰ ریال
سقف قیمت: ۷۰۸۰ ریال
کف قیمت: ۵۸۰۰ ریال
حداکثر نقدینگی مورد نیاز: ۸۵۰ هزارتومان


group image
تحلیلگر: عرضه اولیه
25/05/1402

عرضه اولیه سهام شرکت مولد نیروگاهی تجارت فارس به روش ترکیبی در نماد معاملاتی #بمولد

🌀نام شرکت: مولد نیروگاهی تجارت فارس

✅نماد: #بمولد

📅تاریخ عرضه اولیه: چهارشنبه 25 مردادماه 1402

✔️تعداد کل سهام قابل عرضه:847 میلیون و 100 هزار سهم معادل 10 درصد از کل سهام شرکت

🔴 مشخصات مرحله اول: عرضه به سرمایه‌گذاران واجد شرایط (صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی و مختلط ) به روش حراج

🌀 تعداد سهام قابل عرضه: 338 میلیون و 840 هزار سهم معادل 4 درصد از کل سهام شرکت

☸️حداکثر تعداد سهام قابل خریداری توسط هر کد معاملاتی: 11 میلیون و 300 هزار سهم

🪧 قیمت ارزش‌گذاری: 6454 ریال

🔴مشخصات مرحله دوم: عرضه به سایر سرمایه‌گذاران به روش قیمت ثابت

🌀 حداقل تعداد سهام قابل عرضه: 508 میلیون و 260 هزار سهم معادل 6 درصد از کل سهام شرکت

☸️حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی و حقوقی: 1300 سهم

🪧 قیمت عرضه: قیمت کشف شده در مرحله اول


دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام